Vi er klar for nye oppdrag i Norges raskest voksende region.

Vi har lenge hatt suksess med et bredt spekter av bygge- og samferdselsprosjekter i Oslo og omegn. På kontoret i Asker har medarbeiderantallet passert 25, og vi er nå klar for å la veksten fortsette ved å åpne enda et kontor. Denne gangen i Folleregionen som i følge MOE Norges direktør Sune Wendelboe har et stort potensiale.

Follo er landets raskest voksende byregion med svært ambisiøse, lokale aktører som vi allerede samarbeider med. Det er samtidig noen spennende langtidsutsikter, ettersom Follobanen vil knytte regionen tett opp mot Oslo”.

Leder av regionskontoret MOE | Follo vil bli Torje Øvergaard som siden 90-tallet har jobbet i MOE, både som daglig leder av datterselskapet PolyPlan og senest som avdelingsleder i MOE | Asker & Bærum. Torje selv er bosatt i Follo og ser frem til åpningen av regionskontoret.

Vi har gjennom lengre tid vært involvert i lokale prosjekter innenfor infrastruktur, byliv og næring. Nå kommer vi enda tettere på våre nåværende og kommende kunder i regionen. Vi har derfor gode forutsetninger for å åpne et kontor nettopp her, da vi har sterke relasjoner til mange lokale entreprenører og arkitekter”.

Foruten kontoret i Asker har MOE 5 kontorer i Danmark, og hele konsernet teller over 650 medarbeidere.

Sune Wendelboe
Sune WendelboeDirektør
T: +47 9073 1073
E: swe@moe-as.no

Vi har mulighet for å tilby et bredt felt av kompetanse hvis prosjektene krever det. Men ut i fra et kundeperspektiv er den lokale tilstedeværelsen avgjørende og derfor er dette et viktig skritt. I forbindelse med rekruttering av kompetente medarbeidere, er det viktig at vi sprer oss geografis.

 Sune Wendelboe, Direktør, MOE Norge

Kolbotn Sentrum, hvor MOE er rådgiver. Illustrasjon og Arkitekt, Nordic Office of Architecture.

Fakta om MOE

MOE AS er en selvstendig rådgivende ingeniørvirksomhet med over 20 års erfaring med tverrfaglig prosjektering innenfor bygg og anlegg. Vår rådgivning bygger på solide faglige miljøer med sterke erfaringer nasjonalt. I samarbeid med morselskapet MOE i Danmark og søsterselskapet PTS i Manila kan vi trekke på betydelig faglig styrke og produksjonskapasitet i utlandet. MOE er en partnereid virksomhet som er heleid av en rekke ledende medarbeidere – det gir selvstendighet og stort handlingsrom.

Fra våre kontorer i Asker og Ski yter vi våre kunder og samarbeidspartnere bærekraftig rådgivning, basert på høy faglighet og leveranse av tverrfaglig koordinerte og byggbare prosjekter. Elektroavdelingen tilbyr rådgivning og tjenester innen elektroteknikk, ITB og teknisk byggeledelse.