En strategisk satsning innen norsk samferdsel har sikret ingeniørvirksomheten enda en stor oppgave på det kommende Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Tilbake i 2014 vant MOE en rekke sentrale prosjekteringsoppgaver på Livsvitenskapsbygget, som blir en omfattende utvidelse av Universitetet i Oslo med et 66.000 kvm. stort forsknings- og undervisningsbygg for biovitenskap, kjemi og farmakologi.

Nå som man er godt i gang med prosjektet, viser det seg å bære frukter at MOE i mellomtiden har etablert seg i det norske marked for vegplanlegging. Firmaet har blitt rådgiver for etablering av veg, gangvei og en ny gang- og sykkelbro. Dette er en følge at man nå kan tilby prosjekterende med sterkt lokalkunnskap, siden man har ansatt flere norske fagspesialister. Deriblant Ruth Heidi Pedersen, som tar i bruk sine 24 års erfaring, som prosjektleder på veganleggene til Livsvitenskapsbygget.

Oppgavene blir løst i samarbeid med MOE i Danmark, hvor man er i gang med å prosjektere den 100 meter lange gang- og sykkelbroen via en parameterstyret designprosess i 3D.

” Broen har en spesielt kurvatur. Det har vært behov for å modellere både kurvaturen og utformingen i forskjellige varianter, både i stål og betong, i konseptfasen. Vi velger å arbeide parametrisk i utviklingsprosessen, slik at vi på en fornuftig måte kan arbeide oss fremover etter arkitektens og byggherrens ønsker og dermed raskere tilpasse konstruksjonen i et godt samarbeid med våre norske kollegaer.” Uttaler Anders Abildgaard, som tilhører divisjon Samferdsel i København og er nyutnevnt prosjektsjef for Samferdsel i Norge.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Strategien virker
Ifølge adm. direktør for MOE Norge, Sune Wendelboe, er den nye oppgaven et klart uttrykk for at kombinasjonen av tverrnational kompetanse og en sterk regional tilstedeværelse har vist seg å være formelen på suksess mod nord:

” Vi hadde ikke vunnet et slikt prosjekt hvis vi ikke hadde fulgt en klar strategi: Å etablere seg faglig lokalt med en multidisiplinært konsern i ryggen. Idéen om å åpne et kontor i Norge, hvor man løser oppgavene fra en dansk konsern, er ikke en god fremgangsmåte. Det krever norske spesialister og en sterk lokal tilstedeværelse. Dermed kan man begynne å støtte seg på kompetanse i konsernet, og det er nettopp det vi har lyktes med.” Avslutter Sune Wendelboe.