MOE tar et avgjørende skritt i sin internasjonale satsing og slår seg sammen med en av de helt store aktørene på det europeiske markedet. Samlet har de to selskapene 6.000 medarbeidere og MOE rykker dermed opp i samme liga som de helt store rådgivende ingeniørvirksomhetene.

Med sine 900 medarbeidere er MOE en av Nordens større rådgivende ingeniørvirksomheter. Sammen med Artelia vil MOE skape en ny, sterk internasjonal spiller på det nordiske markedet.

Felles verdier
De to virksomhetene har gjennom 2019 arbeidet med en avtale om å slå seg sammen. For MOE har det vært avgjørende å finne en partner som med et internasjonalt utgangspunkt kan støtte opp under strategien om fortsatt vekst, både i Danmark og i Norden for øvrig. Det har også vært avgjørende å finne en partner hvor verdier og eierskapsmodell passer sammen.

Artelia er som MOE eiet 100% av medarbeiderne. Sammenfallende eierstruktur medfører at eiere i MOE fortsetter som eiere i Artelia. MOE beholder sin nåværende organisasjonsstruktur med samme direksjon, ledere og medarbeidere. Navnet MOE videreføres.

Benoît Clocheret, CEO Artelia:
«Vi ser sterkt frem til å kunne skrive et nytt kapittel i vår historie. Sammen med MOE blir vi blant de største ingeniørvirksomheter i Europa, og vi vil kunne tilby enda flere tjenester i et globalt marked i over 30 land.

På vegne av Artelia ønsker jeg MOE med alle sine dyktige medarbeidere velkommen inn i en stor europeisk ingeniørfamilie. Vi lever av å selge kunnskapsbasert kompetanse og våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. MOE og Artelia har et felles verdigrunnlag, basert på blant annet høy faglighet, uavhengighet, en åpen organisasjonskultur og nærhet til kundene.

Sammen med MOE vil vi fortsette utviklingen av virksomhetene og skape flere spennende muligheter for våre medarbeidere, samtidig som vi kan tilby ytterligere kompetanse til våre kunder»

Sune Wendelboe
Sune WendelboeAdministrerende direktør | MOE Norge
T: +47 9073 1073
E: swe@moe-as.no
Christian Listov-Saabye, CEO i MOE og Benoît Clocheret, CEO i ARTELIA.

Spisskompetanser ut til et internasjonalt marked
De to virksomhetene har sammen lagt en strategi med fokus på Nord-Europa. Med Artelia i ryggen vil MOE få økte muligheter til å videreføre utviklingen av virksomheten mot nye markeder. MOE kan nå selge sine anerkjente spisskompetanser på et nytt stort internasjonalt marked, samtidig som Artelia kan bringe sine kompetanser inn i det nordiske markedet. MOEs ekspertise innenfor bæredyktig by-, bolig- og energiutvikling kan komme i spill internasjonalt.

Christian Listov-Saabye, CEO MOE:
«Å bli en del av Artelia Group er et strategisk viktig skritt for MOE. Med Artelia får vi mulighet til å posisjonere oss langt sterkere både lokalt og internasjonalt. Vi blir en del av en stor europeisk rådgiverfamilie som innehar kompetanser i verdensklasse innenfor vann og miljø. Sammen vil vi være sterkt rustet til å løse de oppgavene som kommer ved omstillingen til en mer bæredyktig samfunnsutvikling.

For medarbeiderne blir dette en fantastisk mulighet karrieremessig ved å kunne bringe vår spisskompetanse ut i hele verden.

Jeg ser frem til å utvikle mulighetene for MOE og å fortsette vår vekst med et nytt internasjonalt perspektiv.»

Styrkede ambisjoner om utvikling i Norge og Sydøst Asia
MOE har i dag sitt hovedkontor i København og er landsdekkende i Danmark gjennom sine regionskontorer. I tillegg har MOE to datterselskaper. Disse er lokalisert henholdsvis i Norge og i Filipinene.

I Danmark har MOE en markedsledende posisjon. Strategien er å utvide konsernets tilstedeværelse tilsvarende i de andre nordiske landene.

Sune Wendelboe, CEO MOE | Norge:
«For oss i Norge er dette veldig positivt og det betyr at vi i tiden som kommer kan tilby våre ansatte å jobbe på enda flere av de største og faglig mest spennende prosjektene. Vi kan fortsette vår vekst i Norge med større styrke i ryggen, mens våre kunder vil oppleve det MOE de kjenner, bare med enda flere spisskompetanser å tilby»

For MOE | Norge betyr den nye situasjonen også nye muligheter, takket være Artelias internasjonale erfaring blant annet innen transport, maritim teknikk, vannkraft og fornybar energi.

MOEs 90 ansatte på Filipinene får nye muligheter til å fortsette veksten i sydøst Asia, hvor MOEs datterselskap PTS opererer og hvor også Artelia har 600 medarbeidere, fordelt i Vietnam, Thailand, Kambodsja, Singapore, Indonesia og Myanmar.

Om Artelia

Artelia er et internasjonalt tverrfaglig ingeniørkonsern med spesialkompetanser innen byggeri, infrastruktur, vann, industri og miljø. De har 4900 ansatte og en årlig omsetning på over 5 milliarder NOK. Konsernet har kontorer i mer enn 30 land og utover Europa er de lokalisert i Afrika, Midt Østen, Asia og Amerika. Artelia er eiet av ledere og ansatte.

www.arteliagroup.com

Om MOE

MOE er en av Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomheter med flere enn 900 medarbeidere. Disse er fordelt på hovedkontor i København og regionskontorer i Danmark for øvrig, samt datterselskap i Norge og Filipinene. Selskapet har en årlig omsetning på over 800 millioner NOK.
MOE har rådgiverkompetanse innen byggeri, energi & industri og infrastruktur.
De ledende medarbeidere er eiere i MOE og blir medeiere i Artelia.

www.moe-as.no

www.moe.dk

Kontaktinformasjon

MOE
Administrerende direktør i MOE | Norge
Sune Wendelboe
+47 9073 1073
swe@moe-as.no

Konserndirektør i MOE
Christian Listov-Saabye
+45 2540 0107
cls@moe.dk

Artelia
Head of Marketing, Communications & CSR
Anne-Laure Paté
+33 6 7473 3958
anne-laure.pate@arteliagroup.com

Foto: Rasmus Hjortshøj