Lars Lindgaard Ingeniør Rådgivning blir en del av MOE konsernet med over 700 medarbeidere i Danmark og Norge. Lars Lindgaard Ingeniør Rådgivning styrker MOE innen industrikonstruksjon, energiplanlegging og byggherrerådgivning. Muligheten for utvikling og vekst i begge selskapene er årsaken til sammenslåingen.

Lars Lindgaard Ingeniør Rådgivning og MOE har blitt enige om at Lars Lindgaard og selskapets 6 ansatte blir en del av MOE konsernet. Lars Lindgaard Ingeniør Rådgivning er spesialister innen energiplanlegging og byggherrerådgivning og har et sterkt nettverk innen industrisektoren.

Bedre muligheter for kundene
Med MOE konsernet, som har landsdekkende kontorer, kan kundene få både spesialist og full service rådgivning. De to selskapene utfyller hverandre og målet er å kunne tilby kundene flere kompetanser og enda bedre service.

Oppkjøp en del av strategien
Med kjøpet av Lars Lindgaard utvider MOE sin palett av kompetanser innen industrirådgivning, og styrker rådgivningen i den jylliske delen av selskapet.

Sune Wendelboe
Sune WendelboeDirektør
T: +47 9073 1073
E: swe@moe-as.no

Oppbygging av flere rådgivningsytelser er en del av vår strategi. Rådgivningsytelser vokser og innen industriområdet er Lars Lindgaard en perfekt match for oss. Lokal tilstedeværelse er av stor betydning for utviklingen av MOE. Vi er geografisk organisert og lokal kjennskap og nærhet til våre kunder betyr mye for at vi kan utvikle virksomheten og tiltrekke dyktige medarbeidere. Vi ser frem til å vokse videre i Jylland sammen med Lars Lindgaard, og til å ønske medarbeiderne velkommen i MOE familien,

sier adm. dir. i MOE, Christian Listov-Saabye.

Samles i Aarhus
Lars Lindgaards base i Hinnerup vil bli erstattet i løpet av 2018 med adresse i Aarhus, nærmere bestemt i varehusene på Aarhus Ø, hvor MOEs Aarhus kontor med 90 ansatte er plassert.

”Sammen med Lars Lindgaard har vi et sterkt fokus på å oppnå flere, store og komplekse prosjekter, spesielt i industrien i hele Danmark. Samtidig kan vi fremover tilby kundene et bredere ekspertisefelt innen industriområdet, og skape de beste utviklingsmulighetene for våre ansatte – og dermed en mer attraktiv arbeidsplass. ,” sier en tilfreds divisjonsleder for MOE Aarhus, Lars Hulsbæk.

Sterk bedriftskultur
MOE har en solid plattform med 6 kontorer i Danmark og et datterselskap i Norge. Forretningsområdene er Konstruksjon, Infrastruktur og Energi & Industri.

”Videre utvikling av Lars Lindgaard Ingeniør Rådgivning er nå sikret, og vi ser frem til å bli en integrert del av MOE, som vi kjenner som et høyt profesjonelt selskap med høy faglighet og en sterk bedriftskultur”, sier Lars Lindgaard.

Fakta om MOE

MOE A/S er et av Danmarks største rådgivende ingeniørfirmaer med mer enn 700 medarbeidere i København, Næstved, Vordingborg, Aalborg, Aarhus, Fredericia og Norge.
MOE rådgiver innen områdene Konstruksjon, Energi & Industri, Infrastruktur.

Virksomheten eies av de ledende ansatte.