Sjælland

Nøkkelpersoner i MOE | Sjælland

Klaus Jørgensen
Klaus JørgensenDivisjonsleder
T: +45 2528 1819
E: kjo@moe.dk

Vordingborg

Betina Nagel Petersen
Betina Nagel PetersenAdministrasjonsleder
T: +45 2528 1833
E: bnp@moe.dk
Tine Skotte
Tine SkotteForretningsleder | Konstruksjon
T: +45 2528 1836
E: tisk@moe.dk
Jacob Sten Petersen
Jacob Sten PetersenForretningsleder | Energi & Industri
T: +45 2528 1809
E: jsp@moe.dk

Næstved

Ib Rasmussen
Ib RasmussenForretningsansvarlig
T: +45 5572 0907
E: ihkr@moe.dk
Bjarke Rasmussen
Bjarke Rasmussen Forretningsleder | Infrastruktur
T: +45 2528 1846
E: bjr@moe.dk
Allan Meier
Allan MeierForretningsleder | Geoteknikk
T: +45 2528 1849
E: alm@moe.dk

Adresser

Vordingborg  |  Næstvedvej 1  |  DK-4760 Vordingborg  |  T: +45 5537 1600  |  E: info@moe.dk

Næstved  |   Marskvej 29  |  DK-4700 Næstved  |  T: +45 5572 0907  | E: info@moe.dk

Organisering i MOE | Sjælland

Med kontorer i Næstved og Vordingborg er MOE | Sjælland med rundt 100 ansatte klare til å yte full service rådgivning.

Infrastruktur og Geoteknikk er plassert i Næstved. Herfra leveres teknisk rådgivning innen avløp, klimatilpasning, vei, trafikk, geoteknikk og miljø supplert av MOEs øvrige spesialister fra andre geografier. Konstruksjon og Energi & Industri er samlet i Vordingborg, hvor det leveres rådgivningsytelser som tradisjonelle ingeniørdisipliner, fjernvarme, renovering og miljø.

Kontorerne i Vordingborg og Næstved utgjør MOE | Sjælland

Kontoret i Vordingborg har lokaler i den gamle videregående skolen på Næstvedvej. Bygningen er full av historie og Vordingborgs kulturarv, men er ombygget med tidsvarende kontorfasiliteter. Vi ligger sentralt i Vordingborg, rett overfor stasjonen og ved veien til byen.

Kontoret i Næstved ligger i enden av Marskvej i LI. Næstved, i et blandet bolig og næringsområde, med et fint grønt område tett på elv og kort vei til ringveien som går nord for Næstved.