I MOE har vi 4 karriereveier. Du kan velge Prosjektstyring, faglighet, virksomhetsledelse eller BIM.

Projektstyring

Fokus på å utvikle kompetanser innenfor prosjektledelse og styring av prosjekter. På denne karriereveien kan du utvikle deg til å bli prosjektleder eller prosjektsjef.

VIDEO: Møt Christian, som har vært projektleder på Alfred Nobels Bro.

Faglighet

Fokus på å utvikle og styrke kompetanser innenfor et valgt fagområde. På denne karriereveien kan du utvikle deg til å bli spesialist eller kompetansesjef.

VIDEO: Møt Steffen, som er konsernkompetansesjef for Energidesign & Inneklima.

Bedriftledelse

Fokus på å utvikle og styrke kompetansen innen ledelse av medarbeidere. På denne karriereveien kan du utvikle deg til å bli en leder.

VIDEO: Møt Karen, som er forretningsleder.

BIM

Fokus på å utvikle og styrke kompetanser innenfor IKT og BIM. På denne karriereveien kan du utvikle deg til å bli BIM-operatør eller BIM-koordinator.

VIDEO: Se filmen om etableringen av Amagerbakke hvor MOE var med fra BIM-modell til ferdig ikonbygg.

Om oss

Å jobbe hos oss

Karriere og faglighet

Utdannelse i MOE

Student i MOE

Sport, studietur og fritid