Gjennom MOE Akademi kan våre ansatte styrke sin faglighet og tilegne seg nye kompetanser. Spennende prosjekter på tvers av geografi og faglighet styrker samarbeid og læring.

Said Mohamed Mohamud jobber i MOE Sør-Danmark. Hans arbeid på store tverrgående prosjekter har ført ham rundt på mange av kontorene i Danmark, og kursene i MOE Akademi har styrket hans faglige profil.

I MOE Akademi utdannes de ansatte i de ulike delene av prosjektarbeidet. Kursene er delt inn i flere nivåer og gir prosjektmedarbeiderne og prosjektledere verktøy og kunnskap om prosjektgjennomføringen.

Gjennom kursene på MOE Akademi har Said fått innblikk i forventningene til de ansatte i MOE:

”Jeg har tatt en del av prosjektlederkursene. Det har gitt meg et godt grunnlag for å kunne være en god partner med prosjektlederen på både tid, kvalitet og planlegging av arbeidet. Nå kjenner jeg The MOE Way. Det gir både ansvar og eierskap til prosjektet. ”, siger Said

Kursene er basert på MOEs prosjektmodell, som er det overordnede styringsverktøyet i prosjektgjennomføringen. Said er superbruker i programmet Civil 3D og tok initiativ til å utvikle noen raske og enkle bruksanvisninger som kan brukes til å dele kunnskap om programmet, verktøy og oppsett.

“Kunnskapsdeling om best practice har stor betydning når vi samarbeider mellom områdene. Video fungerer godt og kan lett illustrere hvordan man bruker programmene og hjelper til med å optimalisere kunnskapsdeling og læring. Jeg har en ambisjon om at vi utvikler oss enda mer innen for 3D, BIM og VDC – det er et veldig spennende område, som beveger seg hele tiden”, sier Said

En av tingene som Said verdsetter hos MOE er samarbeidet på tvers og selvstendigheten på jobb:

”Fordi jeg jobber så mye på tvers har jeg allerede, etter et års tid, vært på nesten alle kontorene. Jeg tenker egentlig aldri på at det er forskjellige avdelinger. I tillegg til arbeidet er studieturen og alle de sosiale arrangementene også gode muligheter for å bli kjent med folk på tvers av MOE”, slutter Said.

Om oss

Å jobbe hos oss

Karriereveier

Utdannelse i MOE

Studenter i MOE

Sport, studietur og fritid