Hos oss er det høyt til taket – men ikke langt til handling. Vi har valgt en åpen og involverende kultur der ansatte har stor innflytelse på tilretteleggelsen av eget arbeid. Vår flate organisasjon gir kort vei når beslutninger skal tas samt effektive ledere som er i stand til å bestemme seg raskt og planlegge arbeidet effektivt.

Å jobbe hos oss

Hos MOE blir du en del av en arbeidskultur som er basert på høy faglighet, tillit og dialog. Vi legger vekt på et sunt og engasjerende arbeidsmiljø med en uformell tone.

Du kan jobbe med mange forskjellige prosjekter innen våre tre forretningsområder Konstruksjon, Energi & Industri og Infrastruktur. MOE Prosjektmodell er vårt verktøy og veiledning for å gjennomføre vellykkede prosjekter, og vårt interne utdanningssystem MOE Akademi støtter din kompetanseutvikling uansett hvilken karrierevei du vil følge.

Med riktig profil har du mulighet til å bygge karriere både lokalt og på tvers av organisasjonen. Utveksling mellom kontorer og land kan utvikle din karriere og bidra til langsiktig vekst og utvikling i MOE.

Se våre ledige stillinger

Fra nyutdannet til jobb

Møt Mette som forteller om den første tiden hos MOE som nyutdannet.

En karrierevei i MOE

VIDEO: Møt Jacob som forteller om store prosjekter i MOE, hvilket har formet hans karriere med økende ansvar og utfordringer

Motivasjon og ledelse

VIDEO: Møt divisjonsleder Alex, som er leder av divisjonen Konstruksjon & Design.

Karriereveier i MOE

MOE har 4 hoved karriereveier, som fungerer som veivisere for utviklingen av de ansattes karriereforløp. Karriereveiene er fleksible, og det er mulig å bytte mellom funksjonene på tvers av karriereveiene.

Ledige job

At arbejde hos os

Karriereveje

Studiejob, praktik og projekt

Uddannelse i MOE