Heder og ære til MOE prosjekt

Under byggkvalitetsdagen 2018 på Vulkan Arena i Oslo ble
”Statens Pris for Byggkvalitet” overrakt av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og det var MOE-prosjektet Ulstein Arena som tok prisen.
Dommerkomiteen sa blant annet:
Ulstein Arena er et forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Med gode byggeprosesser har byggherre, prosjekterende og utførende sammen skapt et godt, bærekraftig og stedstilpasset anlegg. Samlokalisering av flere offentlige funksjoner er arealeffektivt og gir samtidig nye møteplasser for lokalsamfunnet, både inne og ute. Den fremragende fortettingen gir god stedsutvikling og løfter hele nærområdet.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Spesialister i svømmehallsteknikk

Ulstein Arena består av flerbrukshall, bibliotek, et stort badeanlegg og en klatrehall. Bygget er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter og byggherren er Ulstein kommune. MOE har prosjektert samtlige VVS-installasjoner, bidratt med el-kompetanse og ikke minst levert ekspertise innen svømmehallsteknikk. I forbindelse med dette har vi hatt stor innflytelse på å gi bygget en bærekraftig profil. Et kriterium som har blitt tydelig vektlagt i prosjektet.

MOE har lenge vært ledende innen rådgivning om badeanlegg og svømmehaller i Norge og har kontinuerlig flere spennende idrettsprosjekter på gang i Norden.