Amager Ressource Center (ARC), MOE, Bjarke Ingels Group (BIG), og Züblin mottar europeisk heder for ståldesignet på Københavns nye spektakulære energi- og forbrenningsanlegg.

I disse dager er Europas profesjonelle stålentusiaster samlet til The European Convention for Constructional Steelworks, som for første gang blir avholdt på dansk jord. Torsdag den 14. september tildeles anlegget med skiløypene en Award of Merit, på dansk kjent som Den Europeiske Stålpris.

Som begrunnelse for prisen skriver dommerkomiteen, at “Den multifunksjonelle industriarkitektur er et ambisiøst bud på hvordan et grønt energianlegg kan kombineres med kreative arealer, som fremmer eventyr, lek og bevegelse.” Dette i kombinasjon med at “anlegget viser en suveren bruk av stål – både som synlig materiale og som optimalisert konstruksjonsstål – forenet i et bygninganlegg av internasjonal klasse.”

Sune Wendelboe
Sune WendelboeDirektør
T: +47 9073 1073
E: swe@moe-as.no

ARC er byggherre på prosjektet og gleder seg over den nyopnådde heder:

Tidligere var produksjonsanlegg synonymt med firkantede klosser. Vi prøver å motbevise dette med Amager Bakke. Her løser vi en svært viktig infrastrukturoppgave, samtidig som vi tar høyde for at behovet for å knytte sammen industri og byliv hele tiden økes i en by som vokser.

Fra idé til virkelighet
Amager Bakke er en av de største og høyeste bygningene i København, og samtidig verdenskjent for den spektakulære arkitekturen som BIG står bak. Ideen om å plassere en skibakke på taket skal signalisere at røyken fra den bæredyktige energiproduksjonen er så ren at den kan sammenlignes med fjelluft. Samtidig er det en visjon å vise hvordan store industrianlegg kan bli et positivt bidrag til byen

Slik som i naturen går løypene og terrenget i flere retninger. Dette har stilt svært høye krav til ingeniørfirmaet MOE, som har over 85 års erfaring med design av kraftverk, men aldri før har prøvd seg på skibakker. Selskapets kompetansesjef for stål og prosjektleder på Amager Bakke, Peter Madsen Nordestgaard, er derfor stolt over å motta internasjonal anerkjennelse for arbeidet med konstruksjonen av bygget.

Denne bygningen har illustrert stål som et designmessig givende materiale hvilket gjør det mulig å realisere svært originale ideer. Samtidig har vi også fullført arkitektens visjoner innenfor prosjektets økonomi.