Nielsen & Risager blir en del av MOE

2019-01-29T14:11:29+00:00 28. november 2017|
Forberedelse av tunnel med ø1600 betongrør i Næstved Syd, som er en av Nielsen & Risagers prosjekter

Nielsen & Risager blir en del av MOE. Flere kompetanser og mulighet for ytterligere vekst og utvikling er bakgrunnen til at de to selskapene går sammen. Ved fusjonen står begge selskapene sterkere med et konsern på over 700 medarbeidere.

Nielsen & Risager og MOE har nettopp inngått en avtale om at Nielsen & Risager blir en del av MOE konsernet. Nielsen & Risager med 30 ansatte og base i Næstved har en rekke spesialkompetanser, spesielt innenfor infrastrukturområdet.

Bedre muligheter for kundene
Med MOE konsernet, som har landsdekkende kontorer, kan kundene få både spesialist- og full service rådgivning. Kundene vil dra nytte av at de faglige enhetene samles, slik at kunnskapsdeling og samarbeid optimaliseres.

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Nielsen & Risager er et anerkjent selskap på markedet, som er kjennetegnet ved rådgivning av høy kvalitet. Selskapene utfyller hverandre og vi ser frem til å kunne tilby kundene flere kompetanser og enda bedre service. Fusjonen med Nielsen & Risager ligger også fint i tråd med vår strategi om å utvide og styrke rådgivningsområdet,

sier adm. dir. i MOE, Christian Listov-Saabye.

MOE styrket på Sjælland
Med Nielsen & Risager ombord styrker MOE sin regionale tilstedeværelse på Sjælland, særlig innen infrastruktur. Nielsen & Risagers base i Næstved og MOEs divisjon i Vordingborg blir til sammen den nye divisjonen MOE | Sjælland med rundt 100 ansatte fordelt på de to kontorene i Næstved og Vordingborg. Enhetene for infrastruktur er geoteknikk med 45 ansatte samles i Næstved. Herfra kan man fremover levere alt teknisk rådgivning innen avløp, klimatilpasning, vei, trafikk, geoteknikk og miljø supplert av MOEs øvrige spesialisert fra andre geografiske områder. Enhetene innenfor Konstruksjon og Energi & Industri samles i Vordingborg.

”De styrkede faglige miljøene som skapes gir et sterkt grunnlag for å oppnå flere, store og komplekse prosjekter. Samtidig kan vi fremover tilby kundene et bredere ekspertisefelt og skape de beste utviklingsmulighetene for våre ansatte – og dermed en mer attraktiv arbeidsplass,” sier divisjonsleder for MOE | Sjælland, Klaus Jørgensen.

Greve Midt, nyt utløp v/ Greve Centervej

Godt samarbeid
”Vi tror at den lokale forankringen betyr mye for utviklingen av en bedrift. Sammen med Nielsen & Risager kan vi utnytte synergien ved lokal forankring, volum og spesialister til å ekspandere ytterligere på Sjælland”, forteller adm. dir. i MOE, Christian Listov-Saabye.

Sterk bedriftskultur
MOE har en solid plattform med 5 kontorer i Danmark og et datterselskap i Norge. Forretningsområdene er Konstruksjon, Infrastruktur og Energi & Industri.

MOE er kjent i bransjen som et selskap med høy faglighet, en sterk bedriftskultur og et godt sosialt samhold. Det ser vi frem til å bli en del av”, sier adm. dir. i Nielsen & Risager, Ib Rasmussen, og avslutter med at Nielsen & Risagers langsiktige utvikling nå er sikret.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Christian Listov-Saabye
CEO
T: 2540 0107
E: cls@moe.dk

Fakta om MOE

MOE A/S er et av Danmarks største rådgivende ingeniørselskap med mer enn 700 medarbeidere i København, Næstved, Vordingborg, Aalborg, Aarhus, Fredericia og Norge.
MOE rådgiver innen områdene Konstruksjon, Energi & Industri, Infrastruktur.

Selskapet eies av de ledende ansatte.