I MOE blir du en del av en arbeidskultur som er basert på høy faglighet, tillit og dialog. Vi legger vekt på et sunt og engasjerende arbeidsmiljø med en uformell tone.

I MOE kan du jobbe med mange forskjellige prosjekter innenfor våre tre forretningsområder Konstruksjon, Energi & Industri og Infrastruktur. MOE Prosjektmodell er vårt verktøy og veiviser for å gjennomføre vellykkede prosjekter, og vårt interne utdanningssystem MOE Akademi støtter din kompetanseutvikling uansett hvilken karrierevei du vil følge.

Med riktig profil har du mulighet til å danne karriere både lokalt og på tvers av organisasjonen. Utveksling mellom kontorer og lang kan utvikle din karriere og bidra til den langsiktige veksten og utviklingen av MOE.

Hos MOE er vi ….

Ansvarlige

Vi ønsker at vårt arbeid skal bidra til det omgivende samfunnet samt en bæredyktig utvikling. Ansvaret gjelder også vår adferd overfor hverandre og i forhold til omverdenen – vi respekterer og ønsker mangfold.

Nærværende

Vi går aller fremst med positivitet og en smittende arbeidsglede. Våre ledere er utadvente og engasjert i den enkelte medarbeider.

Kommuniserende

 Vi sikrer korrekt, tilpasset og rettidig informasjon til både ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Vi prioriterer og verdsetter kunnskapsdeling på tvers av fagområder.

Motiverende

Vi er interessert i hverandre – både profesjonelt og sosialt. Vi vet at resultater skapes av de ansatte. I MOE utvikler vi med stolthet. MOE ønsker bransjens sterkeste og mest motiverende arbeidsplass.

Ledige stillinger

Å jobbe hos oss

Karriere og faglighet

Student i MOE

Utdannelse i MOE